Home > Laman Utama > Teknik Urut Leher Bahu

Teknik Urut Leher Bahu

http://www.myhealth.gov.my/media/audio/urut_leher_bahu.mp3

Transkipsi
Dalam proses di kemaskini.

T
Teknik Penggunaan Inhaler

Teknik Pernafasan

Teknik Urut Leher Baru

Tips Kebersihan Mulut Orang Kurang Upaya