Home > Penulis > Siti Rolizawati binti Mamat

Siti Rolizawati binti Mamat

 

Siti Rolizawati Mamat merupakan Pegawai Kesihatan Persekitaran dan bertugas di Unit Kawalan Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Berpengalaman dalam pengurusan siasatan wabak penyakit berjangkit dan pelaksanaan program dan aktiviti kawalan penyakit berjangkit. Selain itu, beliau terlibat dalam pemantauan dan analisa data penyakit berjangkit.

Mempunyai pengalaman sebagai pensyarah di institusi pengajian swasta selama 4 tahun dalam bidang kesihatan persekitaran dan pekerjaan. Selain itu, beliau turut terlibat dalam menjadi pensyarah sambilan di institusi pengajian awam. Beliau merupakan salah seorang wakil penyelidik bagi profesion kesihatan persekitaran untuk negeri Selangor.

Kelayakan & Institusi:

  1. Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri di UKM
  2. Ijazah Sarjana Muda (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan) di UPM

Semakan Akhir: 26 April 2017