Remaja

MASALAH KESIHATAN MENTAL REMAJA

Pengenalan Remaja ialah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam kedewasaan. Alam remaja amat mencabar dan penuh cabaran di mana remaja mengalami pelbagai perubahan fizikal, intelek dan emosi yang boleh menimbulkan konflik di dalam diri dan persekitarannya. Menurut WHO (World Health Organisation), peringkat remaja adalah di antara umur 12 - ...
Baca Lagi
Pengenalan Umumnya manusia melalui tiga peringkat perkembangan yang utama iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa. Setiap peringkat mempunyai ciri perkembangan psikologikalnya yang tersendiri. Peringkat paling penting yang dialami oleh semua manusia ialah peringkat remaja. Ketika peringkat ini semua individu mengalami satu proses akil baligh. Akil baligh boleh didefinisikan kepada pencapaian kematangan ...
Baca Lagi

KEMAHIRAN HIDUP

Definisi Asuhan merupakan satu elemen yang merangkumi aspek mendidik, memberi pelajaran dan membesarkan. Manakala mengasuh bererti memberikan pelajaran, pendidikan dan bimbingan dalam konteks memerhati, menjaga serta mengawal perkembangan fizikal, mental, sosial dan emosi. Seterusnya keibubapaan pula adalah cara, gaya, kemahiran dan ketrampilan menjadi ibu bapa. Secara umumnya, gaya asuhan ibu ...
Baca Lagi
Definisi Remaja Dalam membicarakan persoalan berkaitan dengan permasalahan pergaulan bebas dalam kalangan remaja yang tinggal di bandar, adalah sangat penting bagi kita untuk memahami siapakah golongan remaja ini sebenarnya. Para pemimpin negara ini sering menyatakan bahawa golongan remaja merupakan aset penting dalam menjamin perkembangan dan pembangunan negara di masa depan ...
Baca Lagi
Pengenalan Dalam proses pembangunan sesebuah masyarakat dan Negara, setiap satu aspek yang penting mestilah tidak boleh dipinggirkan. Salah satu aset terpenting yang boleh menjamin kemajuan sesebuah masyarakat adalah golongan remaja. Remaja merupakan satu tempoh peralihan dalam pusingan hidup yang melibatkan banyak perubahan yang berlaku, sama ada daripada segi perkembangan fizikal, ...
Baca Lagi
Definisi Konflik Apakah maksud konflik?. Konflik adalah ketidaksefahaman atau percanggahan pendapat antara individu. Konflik adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan tidak kira peringkat umur seseorang itu. Ianya boleh berlaku di mana-mana situasi, tidak kira di rumah, sekolah atau di kalangan masyarakat. Konflik merupakan sesuatu yang positif seperti perdebatan atau sebaliknya ...
Baca Lagi