Home > Penulis > Mohd Azmarul bin A Aziz

Mohd Azmarul bin A Aziz

Mohd Azmarul

Mohd Azmarul bin A Aziz merupakan  Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) di Hospital Rehabilitasi Cheras.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains Pertuturan dengan Kepujian .

Kerja-kerja beliau melibatkan pengendalian dan pemulihan masalah pertuturan dan bahasa dalam kalangan kanak-kanak dan dewasa.

Kepakaran lain termasuk  pemulihan dan penyelidikan masalah pertuturan dan bahasa seperti aphasia dan motor speech disorders.

Pengalaman kerja:

  1. Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan), Hospital Rehabilitasi Cheras
  2. Hospital Research Reviewer Committee (HRRC), Pusat  Penyelidikan Klinikal Kebangsaan
  3. Timbalan Pusat Penyelidikan Klinikal, Hospital Rehabilitasi Cheras
  4. Pewasit (Reviewer) bagi Malaysian Journal of Health Sciences, UKM Press.
  5. Pensyarah Jemputan dan Penyelia Klinikal, Program Patologi  Pertuturan, Universiti Sains Malaysia
  6. Penyelidik Jemputan di Faculty of Health Sciences, De Monfort University, Leicester, United Kingdom

 

Semakan Akhir : 24 Februari 2017