Home > Remaja > Menghormati Kepelbagaian

Menghormati Kepelbagaian

Kita semua sangat unik

 • Sebagai rakyat Malaysia,kita dilahirkan berbeza dan ini menjadikan kehidupan kita berwarna warni dan ceria.
 • Oleh itu penting bagi kita untuk menghargai nilai nilai perbezaan ini dan menghormati kepelbagaian tersebut.
 • Ini akan membantu kita menikmati kehidupan yang harmoni

Menghormati Kepelbagaian Apa itu kepelbagaian

 • Kepelbagaian merangkumi kebudayaan, etnik, kaum, jantina,ugama dan kepercayaan.

Bagaimana kita menghormati kepelbagaian

 • Untuk menghormati kepelbagaian ia meliputi menerima kepelbagaian tersebut dan menghormatinya.
 • Kita perlu memahami bahawa setiap individu adalah unik dan mengenalpasti perbezaan setiap individu tersebut.
 • Ianya sejajar dengan etnik, kaum,jantina,orientasi seksual, status sosio ekonomi, umur, kebolehan fizikal, kepercayaan ugama, fahaman politik dan ideologi.
 • Mendalami perbezaan dengan cara yang selamat ,positif dan persekitaran yang membina.
 • Memahami satu sama lain dan kepelbagaian yang terdapat pada setiap individu dengan bertoleransi ,bersama menghadapi dan meraikan kepelbagaian tersebut .

Apa yang perlu anda lakukan

 • Sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi dengan satu sama lain dari kumpulan etnik yang berbeza.
 • Meraikan dan menghargai kepelbagaian dengan turut serta dalam perayaan atau festival kaum lain.
 • Berbangga dengan diri sendiri dan tradisi keluarga anda
 • Kongsikan tradisi keluarga anda agar rakan anda lebih memahami.
 • Menghormati dan menghargai orang lain tanpa mengira warna kulit, keupayaan fizikal atau bahasa yang digunakan untuk bercakap.
 • Menggalakkan perhubungan yang saling menghormati di kalangan masyarakat dengan pelbagai budaya, etnik, perkauman, seks, agama dan rohani.
 • Menggalakkan toleransi, penerimaan dan kecendurangan (affinity) yang merentasi perbezaan melalui komunikasi, pendidikan dan seni.

Apakah tanggungjawab anda

Belajar untuk menghargai perbezaan ini dengan

 • Cuba wujudkan peluang-peluang untuk berinteraksi dan menjalinkan persahabatan dengan orang-orang yang berbeza dari anda
 • Jadi contoh atau ‘role model’ untuk menunjukkan budaya dari kaum sendiri atau kaum lain
 • Berkongsi dengan rakan anda agar mereka mendapat kefahamanyang lebih baik
 • Halang sebarang prasangka dan diskriminasi di sekeliling anda untuk mewujudkan persekitaran yang positif
 • Jangan biarkan sentimen perkauman dan berprasangka buruk tanpa ditangani terlebih dahulu. Penting untuk menjelaskan bahawa sebarang gelaran atau panggilan nama yang merujuk kepada apa-apa jenis, sama ada ia adalah mengenai seseorang, agama, bangsa, latar belakang etnik atau orientasi seksual, adalah menyakitkan dan salah.
 • Cuba elakkan sebarang mesej yang merendahkan martabat dan memburukkan seseorang.
 • Jangan tunjukkan reaksi negatif sekiranya terdapat perbezaan contohnya mata atau warna kulit kerana ia adalah sebahagian dari variasi manusia
 • Galakkan persekitaran dalam sekolah atau kawasan kejiranan yang mana individu dari pelbagai latar belakang berasa lebih selesa menjadi diri sendiri
 • Sediakan ruang di kawasan atau dinding di bilik darjah atau dewan serbaguna untuk memaparkan poster yang menggambarkan budaya dan tradisi

Rujukan:

Menghormati Kepelbagaian2