Lain-lain (+ 21)

NLP ialah Neuro Linguistic Programming iaitu gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik). Apabila seseorang ‘stress’, ‘sedih’, ‘penat’, secara tidak langsung apa yang dirasakan pada waktu itu akan mempengaruhi keadaan dirinya ...
Baca Lagi
bi membantu kita untuk menikmati masa dan suasana ketika melakukan aktiviti kegemaran. Hobi membantu kita untuk optimakan penggunaan masa. ...
Baca Lagi
Melancong ialah satu tempoh masa yang diperuntukkan oleh seseorang bertujuan untuk melawat ke suatu tempat kebiasaannya untuk berehat. Melancong dapat merehatkan fikiran dan minda ...
Baca Lagi
Makan penting untuk memastikan kelangsungan hidup. Setiap benda yang hidup di dunia ini perlu makan bagi memenuhi keperluan fisiologi. Maslow merupakan antara individu yang menjadi rujukan dan terkenal kerana mengetengahkan Hierarchy of Needs Theory dalam Psikologi Perkembangan Manusia ...
Baca Lagi
Situasi traumatik adalah satu peristiwa yang menyebabkan kecederaan terhadap fizikal, emosional, psikologikal atau mental. Seseorang yang mengalami distress mungkin akan merasa bimbang atau ketakutan ...
Baca Lagi
Fenomena Sosial adalah sesuatu peristiwa tragedi atau perkara yang menjadi peristiwa penting (signifikan) kepada masyarakat. Ia berlaku hasil daripada bencana atau peristiwa penting dalam masyarakat seperti peperangan, kemiskinan, keburukan, kependudukan dan lain-lain ...
Baca Lagi
Dalam hubungan cinta, apabila dua hati telah bertaut lalu mengambil keputusan untuk hidup sekali, maka ianya perlu dipastikan untuk kekal selamanya ...
Baca Lagi
Sumber: Google Pengenalan Numerologi merupakan amalan tradisi, sistem kepercayaan atau ramalan sesuatu masyarakat dalam hubungan mistik di antara nombor dan benda hidup. Numerologi sering dikaitkan dengan ilmu ghaib yang meletakan kelebihan dan keburukan dalam kepercayaan pada nombor-nombor tertentu. Contohnya, sesetengah individu atau masyarakat setempat mempercayai nombor 8 membawa simbol “durian ...
Baca Lagi
Pengenalan 20-80% wanita tidak subur dilanda stres. Pengalaman stres mereka mungkin berbeza antara satu sama lain bergantung kepada makna yang tersirat di sebalik ketidaksuburan masing-masing. Ketidaksuburan juga memberi kesan kepada pasangan lelaki pada kadar yang lebih rendah. Stres, jika tidak ditangani, boleh mengurangkan lagi peluang mengandung serta menimbulkan kesan buruk ...
Baca Lagi
Pengenalan dan Epidemiologi Enkopresis berlaku di seluruh dunia. Perkataan ini berasal dari bahasa Greek "egkopresis", yang bererti “cirit atau terkincit”.Enkopresis ditakrifkan sebagai membuang air besar secara sengaja atau tidak sengaja di tempat yang tidak sesuai. Walau bagaimanapun masalah fizikal perlu disiasat dan diketepikan terlebih dahulu. Enkopresis adalah kurangnya kawalan terhadap ...
Baca Lagi
Pengenalan Perceraian adalah jalan atau langkah terakhir yang diambil oleh sebuah pasangan dalam menamatkan ikatan yang terjalin iaitu ikatan perkahwinan. Perceraian atau perpisahan adalah fenomena yang boleh berlaku tanpa diduga. Ia boleh terjadi tanpa mengira berapa lama tempoh sesebuah perkahwinan itu terjalin. Tempoh 3 tahun di awal perkahwinan adalah satu ...
Baca Lagi
Pengenalan Penyakit mental yang dimaksudkan di sini ialah suatu penyakit mental yang serius. Ia harus dibezakan dengan penyakit emosi yang lain seperti keresahan dan kemurungan. Penyakit mental yang serius adalah apabila seseorang itu mengalami gejala psikosis yang menyebabkan fungsi hidup seseorang itu terjejas terutama jika penyakit ini tidak diberi atau ...
Baca Lagi
Pengenalan Pemulihan psikososial adalah satu proses bagi memudahkan dan menggalakkan peluang individu individu yang kurang upaya akibat penyakit mental, mencapai tahap kefungsian berdikari didalam komuniti. (Organisasi Kesihatan Sedunia,1996). Sebagaimana yang diketahui, semakin lama pesakit ini mengalami penyakit ini, semakin hilang fungsi mereka dari segi penjagaan diri, sosial dan pekerjaan. Pemulihan ...
Baca Lagi
Pengenalan Ini merupakan perkhidmatan perawatan di rumah untuk membantu meneruskan rawatan pesakit yang discaj (di keluarkan) dari wad psikiatri dan juga untuk pesakit mental yang sedang mengalami gejala gejala akut (dalam krisis) dan masalah tingkah laku yang memerlukan perawatan yang komprehensif. Perkhidmatan komuniti psikiatri ini menyediakan perkhidmatan yang moden dan ...
Baca Lagi
Di zaman sekarang, semakin banyak keluarga yang terpaksa melalui perpisahan dan perceraian yang mana kesannya ke atas anak-anak adalah berbeza-beza, dari gangguan emosi yang ringan hinggalah ke masalah psikologi yang serius. Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membantu anak mereka menghadapi masa yang getir ini Ibu bapa boleh ...
Baca Lagi
Pengenalan Ada pelbagai teori yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bidang kesihatan mental. Antara yang lazim digunakan di Malaysia adalah teori psikoterapi dari model tingkah laku, kognitif tingkah laku dan psikodinamik (atau psikoanalisis). Psikoterapi Psikodinamik. Rawatan ini berasaskan teori Sigmund Freud, berkisar tentang minda bawah sedar yang dinamik dan konflik ...
Baca Lagi
Pengenalan Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati, peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad lalu ...
Baca Lagi
Pengenalan Kesihatan mental merupakan satu konsep yang memerlukan keseimbangan di antara aspek fizikal, psikologi, kerohanian dan sosial. Kesemua aspek ini, ada salingkaitannya yang boleh mempengaruhi kebolehan seseorang bertindakbalas dengan cara yang sesuai dan sewajarnya. Kesihatan mental tidak boleh dipisahkan daripada kesejahteraan fizikal. Kesihatan serta penyakit mental dan fizikal merupakan sebahagian ...
Baca Lagi
Pengenalan Potensi seseorang kanak-kanak amat berkait dengan faktor baka tetapi pengalaman yang diperolehinya dari persekitarannya menentukan sama ada ia akan dapat mencapai potensinya itu. Ia mempelajari tentang dunia melalui sistem sarafnya dari suasana yang disediakan oleh penjaganya. Sistem sarafnya dipenuhi dengan pelbagai deria Penglihatan Pendengaran Sentuhan Bau Rasa Propriosepsi (Deria ...
Baca Lagi
Kepintaran pelbagai, kepintaran emosi dan kepintaran rohani Kepintaran dan kesihatan kemampuan insan Kehidupan yang sihat dan berjaya memerlukan pengisian berikut: Kepintaran pelbagai Kebolehan berfikir secara logik dan rasional tidak menyumbang kepada kepintaran menyeluruh. Howard Gardner telah memperkenalkan konsep kepintaran pelbagai yang merangkumi aspek seperti kepintaran bahasa (contoh: kemahiran menghasilkan puisi); ...
Baca Lagi
Pengenalan Trauma adalah satu penyebab yang utama dalam kecederaan otak. Ini biasanya melibatkan pukulan yang kuat ke atas bahagian kepala. Sebab-sebab kecederaan otak yang biasa adalah kemalangan jalan raya, jatuh dan serangan. Mereka yang mempunyai risiko paling tinggi adalah dalam kumpulan umur 15 hingga 24 tahun dan ianya lebih melibatkan ...
Baca Lagi
Pengenalan Setiap individu mungkin pernah menghadapi situasi kehilangan orang yang disayangi. Malah ia mungkin boleh dikategorikan sebagai pengalaman paling buruk dalam sejarah hidup seseorang itu. Kematian orang yang tersayang boleh menimbulkan pelbagai keadaan dan perasaan yang bercampur-baur. Reaksi kepada situasi ini dikenali sebagai berkabung. Berkabung merupakan satu reaksi yang sihat ...
Baca Lagi