Home > Laman Utama > Intan Shafina bt. Mamat@Shafie

Intan Shafina bt. Mamat@Shafie

Intan Shafina bt. Mamat@Shafie merupakan Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi, Hospital Kuala Lumpur.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian.

Kerja-kerja beliau melibatkan

  1. Mendispen ubat-ubatan kepada pesakit

  2. Memberi khidmat kaunseling kepada pesakit

  3. Membekalkan ubat-ubatan kepada pesakit di dalam wad

  4. Memastikan pesakit mendapat ubat-ubatan yang optima.

Pengalaman kerja:

  1. 2002 – Memulakan tugas sebagai Pegawai Farmasi Pelatih di HKL selama setahun

  2. 16 Julai 2003 – Memulakan tugas sebagai Pegawai Farmasi di HKL dan ditempatkan di Farmasi Obstetrik dan Ginekologi. Bertugas di Farmasi Obstetrik dan Ginekologi sehingga September 2008

  3. September 2008 – Bertugas di Pusat Maklumat dan Sumber Farmasi sehingga Mei 2011

  4. 10 Mei 2011 – Bertugas di Farmasi Urologi dan Nefrologi sehingga kini.