Home > Writer > Saravanakumar a/l Maniam

Saravanakumar a/l Maniam

Saravanakumar

Saravanakumar a/l Maniam merupakan Pegawai Sains (Forensik) yang bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dengan memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains Forensik dan juga Sarjana Pengadilan Jenayah serta Sarjana Kimia Analitikal dan Instrumentasi di Universiti Malaya.

Kerja-kerja beliau ketika bertugas sebagai Pegawai Sains adalah mengendali dan menganalisa spesimen  medikolegal serta membantu siasatan kematian yang dijalankan oleh pakar perubatan forensik.

Kepakaran lain kini termasuk merancang, membangun dan melaksanakan skop perundangan dalam mengawal selia pengamalan profesion-profesion kesihatan bersekutu.

Pengalaman kerja:

  1. Pegawai Sains Forensik, Hospital Kota Bharu (2004 – 2005)
  2. Pegawai Sains Forensik, Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang (2005 – 2011)
  3. Pegawai Sains Forensik, Hospital Sungai Buloh (2011 – 2015)
  4. Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu (2015 – Kini)

Semakan Akhir : 27 Februari 2017