Home > Writer > Dr. Nor‘Aishah Abu Bakar

Dr. Nor‘Aishah Abu Bakar

Dr. Nor‘Aishah Abu Bakar mempunyai pengalaman kerja melebihi 10 tahun dan berkhidmat di Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan 
Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Flinders University, South Australia dengan memperolehi MBBS. Beliau juga telah berpeluang mengikuti pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysiadengan memperolehi MPH (Occupational Health).