Home > Writer > Daaljit Singh Harbachan Singh

Daaljit Singh Harbachan Singh

alt

Daaljit Singh Harbachan Singh  mempunyai pengalaman kerja selama 25 tahun dan merupakan Pakar Fisioterapi di Jabatan Fisioterapi, Hospital Ipoh, Perak.

Diploma Fisoterapi sekolah fisioterapi KKM

Bsc (Hons) Applied Rehabilitation in Physiotherapy, University of Teesside UK

Diploma Acupuncture , Sri Lanka

Sijil Sports Physiotherapy, University Melbourne

Kerja-kerja beliau melibatkan

  • Merawat kes-kes yang di rujuk
  • Pengkhususan dalam Manual Therapy in Musculoskeletal Conditions
  • Membimbing  pegawai dalam jagaan
  • Membimbing dan mengajar pelatih-pelatih Fisioterapi
  • Berkongsi Ilmu dengan rakan-rakan sekerja di seluruh negara melalui kursus dalam perkhidmatan selaku penceramah dan pengajar jemputan.