Home > Laman Utama > Dr. Wan Fadhilah bt. Wan Ismail

Dr. Wan Fadhilah bt. Wan Ismail

alt

Dr Wan Fadhilah Bt. Wan Ismail mempunyai pengalaman kerja selama 23 tahun dan merupakan Pakar Perubatan Keluarga di Klinik Pesakit Luar Johor Bahru.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Malaya pada tahun 1988 dengan memperoleh MBBS. Seterusnya beliau melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperoleh Master in Medicine (Family Medicine) pada tahun 1997. Beliau telah menjalani latihan sub-kepakaran dalam bidang Sexual and Reproductive Health Care di University of Warwick United Kingdom dan memperoleh Master of Science in Sexual and Reproductive Health Care (Community Gynaecology) pada tahun 2008.

Kerja-kerja beliau melibatkan tugas-tugas klinikal di klinik kesihatan primer termasuk mengendalikan penyakit-penyakit kronik, penyakit berjangkit seperti tuberculosis, HIV/AIDS dan penyakit kelamin. Beliau mempunyai kepakaran pengkhususan (Area of interests) dalam bidang Kesihatan Remaja serta Kesihatan Seksual dan Reproduktif.

Selain daripada tugas-tugas klinikal beliau juga terlibat dalam aktiviti/program organisasi bukan kerajaan. Beliau adalah Pengerusi Pacific Youth Outreach Society yang menjalankan program intervensi awal mengurangkan risiko di kalangan remaja yang berisiko tinggi di Negeri Johor. Beliau juga terlibat dengan Mercy Malaysia dalam program domestic outreach di Negeri Johor serta merupakan ahli Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia (MAAH).