Home > Laman Utama > Dr. Sanidah binti Md. Ali

Dr. Sanidah binti Md. Ali

alt

Dr. Sanidah binti Md. Ali mempunyai pengalaman kerja selama 28 tahun dan merupakan Pakar Perubatan Keluarga di Klinik Kesihatan Selayang Baru, Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Medical Degree dan Master of Family Medicine dari Universiti Malaya.

Antara kepakaran beliau adalah:

  1. Memberi rawatan secara holisthic untuk kes-kes kronik yang datang ke klinik kesihatan seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ischeamic heart disease dan lain-lain lagi.

  2. Menjalankan tugas kaunseling untuk kes-kes yang memerlukan kaunseling seperti HIV/AIDS, kemurungan atau masalah kesihatan lain yang memerlukan kaunseling. Disamping itu turut memberi khidmat nasihat kepada anggota kesihatan yang bermasalah.

  3. Memberi teknikal input kepada klinik kesihatan dan pejabat kesihatan daerah untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan klinikal seperti program NCD, Kesihatan ibu dan anak, Infectious Disease dan lain–lain demi mencapai Melinium Development Goal(MDG).

  4. Melibatkan diri dalam projek komuniti setempat sebagai penceramah kesihatan dan juga telah menghadiri pelbagai kursus berkaitan warga emas sehingga ke peringkat kebangsaan.