Home > Laman Utama > Dr. Othman Warijo

Dr. Othman Warijo

Dr. Othman b. Warijo merupakan Pegawai Pegawai Perubatan Kesihatan Awam dan Pegawai Kesihatan Daerah di Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Ijazah Doktor Perubatan dan Sarjana Kesihatan Awam.

Telah bertugas di pelbagai peringkat dan jenis kemudahan Kementerian Kesihatan iaitu hospital, klinik kesihatan, pejabat kesihatan daerah, jabatan kesihatan negeri dan ibu pejabat Kementerian Kesihatan.

Terlibat lebih 10 tahun di Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga mengurus pembangunan dan pelaksanaan perkhidmatan kesihatan primer, khususnya perkhidmatan sokongan klinikal (patologi, farmasi dan radiologi), perubatan keluarga, informatik kesihatan dan inisiatif kualiti.

Terlibat dalam surveilans penyakit berjangkit dan pencegahan/kawalan wabak termasuk ancaman Ebola, pandemic Influenza H1N1 2009 serta denggi, HFMD dan adenovirus di pusat latihan.

Terlibat aktif dalam badan profesional dan kebajikan/sosial.