Home > Laman Utama > Dr. Leslie S. Geoffrey

Dr. Leslie S. Geoffrey

Dr. Leslie S Geoffrey

Dr. Leslie S. Geoffrey merupakan Pakar Pergigian Kesihatan Awam (Dental Public Health Specialist) di Klinik Pergigian Bangsar, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya dengan memperoleh ijazah Sarjana Pergigian Masyarakat .

Kerja-kerja beliau melibatkan perancangan strategik, perlaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program kesihatan pergigian dan pengurusan pentadbiran dan kewangan di peringkat Daerah. Tugasan beliau juga termasuk penglibatan didalam jawatankuasa kerja program-program kesihatan pergigian diperingkat kementerian.

Beliau juga merupakan preseptor tempatan untuk pelatih Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian dan  Pembantu Pembedahan Pergigian; Penyelia Lapangan untuk pelajar Sarjana Kesihatan Pergigian, Penyelia untuk Pegawai Pergigian Tahun Pertama (FYDO), Pemeriksa untuk Gingival Index for School Children (GIS), Pemeriksa untuk Kaji Selidik Kebangsaan Kesihatan Mulut Orang Dewasa (NOHSA, tahun 2000 dan 2010), Penyelidik dalam beberapa kaji selidik peringkat negeri dan kementerian, Koordinator negeri Program Kanser Mulut, AJK auditor dalaman MS ISO 9001:2008, Ahli Persatuan Pergigian Malaysia (MDA), AJK Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian (MADPHS).

Kepakaran lain termasuk:

Dilantik sebagai Benchmark untuk National Oral Health Survey of Preschool Children (NOHPS) 2015

Pengalaman kerja:

1. 1986 – 1990 Pegawai Pergigian Y/M di Klinik Pergigian Triang,Temerloh, Pahang
2. 1990 – 1994 Pegawai Pergigian Y/M Tingkatan Kanan Klinik Pergigian Raub, Pahang.
3. Nov 1994 – Jun1995 Diluluskan untuk Menanggung Kerja Jawatan Pegawai Pergigian Kanan Gred U48
4. 1994 – 2002 Pegawai Pergigian Y/M Tingkatan Kanan Klinik Pergigian Bentong, Pahang.
5. 2002 – 2008 Pegawai Pergigian Tadbir Gred U48, Klinik Pergigian Putrajaya
6. 2008 – 2009  Pegawai Pergigian Daerah Gred U48, Klinik Pergigian Putrajaya
7. Dis 2009 – Mac 2010 Pegawai Pergigian Daerah Gred U52, Klinik Pergigian Zon Jinjang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
8. Mac 2010 – Mei 2014 Pegawai Pergigian Daerah U54 Zon Kepong, Klinik Pergigian Jinjang, Kuala Lumpur
9. Mei 2014 hingga sekarang Pegawai Pergigian Daerah U54 Zon Lembah Pantai, Klinik Pergigian Bangsar, Kuala  Lumpur

 

Semakan Akhir : 3 Julai 2014