Home > Laman Utama > Dr. Feisul Idzwan Dato’ Mustapha

Dr. Feisul Idzwan Dato’ Mustapha

Dr. Feisul Idzwan Dato’ Mustapha adalah seorang Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Ketua, Unit Penyakit Kardiovaskular dan Diabetes, di Bahagian Kawalan Penyakit.

Beliau telah memperolehi ijazah MBBS dari University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom pada tahun 1997 dan ijazah sarjana MPH (Epidemiologi & Biostatistics) dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006. Beliau seterusnya telah diterima sebagai seorang ahli kepada Academy of Medicine, Malaysia pada tahun 2008.

Bidang kepakaran beliau adalah pencegahan dan kawalan penyakit kardiovaskular dan diabetes dari aspek kesihatan awam. Beliau kini terlibat dalam pembangunan polisi dan program bagi penyakit tidak berjangkit (non-communicable diseases atau NCD) di Malaysia. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang penyelidikan di Malaysia, khususnya mengenai diabetes dan obesiti.