Home > Penulis > Dr. Albert Iruthiaraj A/L L. Anthony

Dr. Albert Iruthiaraj A/L L. Anthony

Dr. Albert Iruthiaraj A/L L. Anthony merupakan Pakar Perubatan yang kini bertugas di Hospital Taiping, Perak.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya dan memperoleh Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan MBBS 2013. MRCP (UK) tahun 2010 di Royal College Of Physicians And Surgeons Of Glasgow. Beliau juga memperoleh Sub-kepakaran Perubatan Respiratori 2016 dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pengalaman kerja:

  1. Latihan Subkepakaran Perubatan Respiratori Di United Kingdom 2015  
  2. Penerbitan Hasil Kajian ‘Efficacy Of Azithromycin In The Treatment Of Bronchiectasis Di Journal ‘Respirology’ Pada 2014
  3. Pendaftaran Sebagai Pakar Perubatan Dalaman Di National Specialist Register (Nsr) Pada 2013
  4. Pegawai Perubatan Di Jabatan Perubatan Hospital Taiping Dari 2005 Sehingga 2011
  5. Pegawai Perubatan Siswazah Di Hospital Taiping Dari 2003-2005

Semakan Akhir: 10 Januari 2017