Home > Penulis > Dr. Aisah bt. Ahmad

Dr. Aisah bt. Ahmad

alt

Dr. Aisah bt. Ahmad merupakan Pakar Periodontik di Unit Pakar Periodontik, Klinik Pergigian Jalan Masjid Kuching, Sarawak.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya dengan memperoleh ijazah Sarjana Pergigian Klinikal (Periodontologi).

Kerja-kerja beliau melibatkan rawatan pergigian terutama sekali dalah rawatan masalah penyakit gusi. Beliau juga terlibat dalam perancangan untuk mempromosikan kesihatan pergigian yang melibatkan masalah gusi.

Pengalaman kerja:

  1. 2003-2004 : Pegawai Pegigian di Klinik Pergigian Jalan Masjid, Kuching Sarawak
  2. 2005-2007 : Pegawai Pergigian di Klinik Pergigian Betong, Sarawak
  3. 2008-2010 : Pegawai Pergigian di Klinik Pergigian Jalan Masjid, Kuching Sarawak
  4. 2014-sekarang : Pakar Periodontik di Unit Pakar Periodontik di Klinik Pergigian Jalan Masjid, Kuching Sarawak

Semakan Akhir : 5 Januari 2019