Home > Penulis > Dr. Aina Mariana bt. Abdul Manaf

Dr. Aina Mariana bt. Abdul Manaf

Dr. Aina Mariana mempunyai pengalaman kerja selama 16 tahun dan merupakan Pakar Perunding Pediatrik, Hospital Port Dickson.

Beliau telah menamatkan pengajian MBBS dari  Universiti Malaya, M. Med (Paeds) dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Sub-kepakaran di dalam Pediatrik Am dan kesihatan kanak-kanak.

Dr. Aina Mariana mempunyai pengalaman dalam bidang Pediatrik Am khususnya dalam bahagian perkembangan kanak-kanak talasemia dan paliatif kanak-kanak. Beliau telah menerbitkan beberapa artikel dalam jurnal tempatan dalam pengkhususan tersebut. Penulis juga terlibat dalam aktivit-aktivitii pendidikan pesakit di peringkat komuniti di Negeri Sembilan, Beliau juga adalah pensyarah sambilan untuk Universiti Perubatan Antarabangsa.

Antara kertas-kertas kerja atau tesis yang pernah dilakukan oleh beliau adalah:

  1. Management and clinical outcome of children with transfusion-dependent thalassaemia in Hospital Tu’anku Ja’afar Seremban: an overview
  2. Managing cerebral palsy: are we doing enough