Home > Direktori Negeri

Direktori Negeri

Johor

JABATAN KESIHATAN KEBANGSAAN

[post-content id=27859]

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=27860]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=27868]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=27856]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=27857]

HOSPITAL UNIVERSITI

[post-content id=27858]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=27865]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=27866]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=27864]

KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK

[post-content id=27863]

KLINIK DESA

[post-content id=27862]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=27861]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=27867]

Kedah

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=28024]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=28032]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=28022]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=28023]

KLINIK KESIHATAN/POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=28029]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=28030]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=28028]

KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK

[post-content id=28027]

KLINIK DESA

[post-content id=28026]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=28025]

ORGANISASI BUKAN KESIHATAN

[post-content id=28031]

Kelantan

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=28096]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=28095]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=28092]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=28093]

HOSPITAL UNIVERSITI

[post-content id=28094]

KLINIK KESIHATAN/POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=28102]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=28103]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=28101]

KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK

[post-content id=28100]

KLINIK DESA

[post-content id=28099]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=28097]

KLINIK BERGERAK

[post-content id=28098]

ORGANISASI BUKAN KESIHATAN

[post-content id=28104]

Melaka

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=28961]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=28969]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=28959]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=28960]

KLINIK KESIHATAN/POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=28966]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=28967]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=28965]

KLINIK DESA

[post-content id=28964]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=28962]

KLINIK BERGERAK

[post-content id=28963]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=28968]

Negeri Sembilan

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=32040]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=32041]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=32042]

HOSPITAL UNIVERSITI

[post-content id=32047]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=32048]

KLINIK KESIHATAN/POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=32043]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=32046]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=32052]

KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK

[post-content id=32045]

KLINIK DESA

[post-content id=32044]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=32051]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=32049]

Pahang

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=32027]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=32028]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=32029]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=32035]

KLINIK KESIHATAN/POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=32030]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=32034]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=32039]

KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK

[post-content id=32032]

KLINIK DESA

[post-content id=32031]

KLINIK BERGERAK

[post-content id=32033]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=32038]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=32036]

Pulau Pinang

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=32014]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=32015]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=32016]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=32021]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=32017]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=32020]

KLINIK KESIHATAN – HEMATOLOGY ANALYZER

[post-content id=32025]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=32026]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=32019]

KLINIK DESA

[post-content id=32018]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=32024]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=32022]

Perak

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=32001]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=32002]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=32003]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=32009]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=32004]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=32008]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=32013]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=32006]

KLINIK DESA

[post-content id=32005]

KLINIK BERGERAK

[post-content id=32007]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=32012]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=32010]

Perlis

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=31990]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=31991]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=31992]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=31996]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=31993]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=31995]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=32000]

KLINIK DESA

[post-content id=31994]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=31999]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=31997]

Selangor

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=30341]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=30333]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=30343]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=30342]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KESIHATAN

[post-content id=30336]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=30335]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=30337]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=30338]

KLINIK DESA

[post-content id=30339]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=30340]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=30334]

Terengganu

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=29578]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=29569]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=29580]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=29579]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=29572]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=29571]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=29573]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=29574]

KLINIK KESIHATAN – HEMATOLOGY ANALYZER

[post-content id=29575]

KLINIK DESA

[post-content id=29576]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=29577]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=29570]

Sabah

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=30637]

PEJABAT KESIHATAN KAWASAN

[post-content id=30628]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=30629]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=30639]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=30638]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=30631]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=30630]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=30632]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=30633]

KLINIK DESA

[post-content id=30634]

KLINIK BERGERAK

[post-content id=30635]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=30636]

Sarawak

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=30566]

PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN

[post-content id=30557]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=30556]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=30568]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=30567]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=30560]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=30559]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=30561]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=30562]

KLINIK DESA

[post-content id=30563]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=30564]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=30558]

Kuala Lumpur

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=28426]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=28422]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=28423]

HOSPITAL UNIVERSITI

[post-content id=28424]

INSTITUSI

[post-content id=28425]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=28429]

KLINIK PERGIGIAN

[post-content id=28430]

KLINIK KESIHATAN UJIAN TALASEMIA

[post-content id=28428]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=88436]

KLINIK 1 MALAYSIA

[post-content id=28427]

ORGANISASI BUKAN KERAJAAN

[post-content id=28431]

Wilayah Persekutuan Labuan

JABATAN KESIHATAN NEGERI

[post-content id=23557]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=23552]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=23561]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=23558]

HOSPITAL SWASTA

[post-content id=23559]

KLINIK KESIHATAN / POLIKLINIK KOMUNITI

[post-content id=23554]

KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK

[post-content id=23555]

KLINIK DESA

[post-content id=23556]

Putrajaya

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

[post-content id=32054]

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

[post-content id=32053]

HOSPITAL KERAJAAN

[post-content id=32055]

KLINIK KESIHATAN PUTRAJAYA

[post-content id=31333]