Home > Nur Hidayah Mohd Yunan

Nur Hidayah Mohd Yunan

Penaksiran Risiko Bahan Kimia Kepada Kesihatan (CHRA)

Di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ada dinyatakan bahawa wajib dijalankan penaksiran risiko bahan kimia kepada kesihatan di tempat kerja dan majikan tidak dibenarkan menggunakan sebarang bahan kimia berbahaya kepada kesihatan melainkan penilaian risiko terhadapnya telah dilakukan.

Baca Selanjutnya >

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (PPKM 2009) adalah satu peraturan di bawah akta induk iaitu Akta Makanan 1983 (Akta 281). Peraturan ini telah diwartakan pada 2 Februari 2009. Secara amnya PPKM 2009 telah digubal sejak tahun 1983 lagi berdasarkan beberapa garis panduan seperti Kod Amali Kebersihan Makanan 1974, The Codex general Principal of Food Hygiene, Regulation (EC) No. 852/2004 (hygiene of foodstuffs) dan regulation (EC) No. 853/2004 (hygiene rules for food of animal origin).

Baca Selanjutnya >

Kepentingan Rawatan Tibi Terhadap Kesihatan

Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit berjangkit kedua tertinggi yang direkodkan di Malaysia dan berdasarkan data survelan TB 20 tahun kebelakangan ini, penyakit TB semakin banyak dilaporkan. Tuberkulosis adalah penyakit berjangkit bawaan udara yang boleh diubati, walau bagaimanapun, jangkitan boleh berulang semula sekiranya pesakit tidak mematuhi rejim rawatan TB dan menyebabkan rintangan kuman TB terhadap pelbagai ubat TB akibat ketidak-patuhan menerima rawatan TB.

Baca Selanjutnya >

Siti Rolizawati binti Mamat

Siti Rolizawati Mamat merupakan Pegawai Kesihatan Persekitaran dan bertugas di Unit Kawalan Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Berpengalaman dalam pengurusan siasatan wabak penyakit berjangkit dan pelaksanaan program dan aktiviti kawalan penyakit berjangkit. Selain itu, beliau terlibat dalam pemantauan dan analisa data penyakit berjangkit.

Baca Selanjutnya >

Pencegahan MERS-COV Dalam Kalangan Jemaah Haji/Umrah

Pengenalan Novel Coronavirus, yang juga dikenali sebagai Middle East Respiratory  Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) bermula di Arab Saudi dan dilaporkan di beberapa Negara Timur Tengah lain. Pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mula melaporkan mengenainya pada September 2012. Sehingga 2 Disember  2016, sejumlah 1841 kes MERS- CoV yang disahkan melalui ujian makmal …

Baca Selanjutnya >

Mengurus Jenazah Penyakit Berjangkit (HIV/AIDS)

Pengenalan HIV bermaksud Human Immunodeficiency Virus yang berkebolehan untuk mengurangkan ketahanan semula jadi badan untuk menentang organisma asing. Hal ini menjadikan badan seseorang yang dijangkiti virus ini terdedah kepada banyak jenis jangkitan. AIDS pula bermaksud Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan peringkat terakhir bagi seseorang yang telah dijangkiti oleh virus HIV. …

Baca Selanjutnya >

Pusat Kesiapsiagaan Dan Tindak Cepat Krisis

Pengenalan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis (CPRC) ditubuhkan di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (2005 – 2010) sebagai sebahagian daripada strategi keseluruhan dalam kesediaan pengurusan yang berkesan bagi menghadapi bencana, wabak, krisis dan kecemasan (Disaster, Outbreak, Crisis, Emergency – DOCE) yang berkaitan dengan kesihatan (Pelan Pengurusan Krisis dan Bencana KKM, …

Baca Selanjutnya >

Taska dan Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut

Pengenalan Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut atau dikenali juga Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) adalah disebabkan oleh enterovirus dengan majoritinya Coxsackie Virus A16 dan Enterovirus 71 (EV 71). Penyakit ini selalu berlaku di kalangan kanak-kanak berumur kurang dari 10 tahun dan merebak dengan cepat iaitu hampir 100% di kalangan …

Baca Selanjutnya >

Risiko Kehamilan Berganda

Matlamat utama rawatan kesuburan ini adalah bagi setiap pasangan untuk mempunyai seorang anak yang sihat pada satu masa. Walau bagaimanapun, terdapat banyak cabaran untuk mencapai matlamat ini dan yang sering menjadi perhatian ialah kemungkinan terjadinya kandungan kembar sama ada kembar dua atau lebih (kandungan berganda). Pada kebiasaannya, ubat kesuburan bagi …

Baca Selanjutnya >