Home > Laman Utama > Akreditor / Penyemak – Kumpulan Pegawai Sains (Fizik)

Akreditor / Penyemak – Kumpulan Pegawai Sains (Fizik)

No

Nama

Jawatan

1       

Nik Mohamed Hazmi bin Nik Hussain

Timbalan Pengarah Kanan

Khas C

Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

2       

Mahzom bt. Pawanchek

 

Pegawai Sains (Fizik) C54

Jabatan Radioterapi dan Onkologi

Institut Kanser Negara  

3       

Mohd. Khairudin bin Mohamed Samsi

 

Ketua Penolong Pengarah Kanan C52

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan