Home > Penulis > Zarimah Binti Jaafar

Zarimah Binti Jaafar

Puan Zarimah Binti Jaafar, Penolong Pegawai Tadbir Rekod Perubatan di Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah berkhidmat dalam sektor Perkhidmatan Awam selama 30 tahun. Beliau telah bertugas selama 22 tahun di Jabatan Rekod Perubatan dalam melaksanakan tugasan di peringkat operasi di tiga (3) buah hospital. Mulai tahun 2008 sehingga sekarang beliau telah bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia dalam bidang Rekod Perubatan yang lebih menyeluruh untuk Perkhidmatan Rekod Perubatan.

Semakan Akhir: 21 Mac 2017