Home > Umum > Radiologi > Kaedah Pemeriksaan > PEMERIKSAAN X-RAY KANAK-KANAK (PEDIATRIK)

PEMERIKSAAN X-RAY KANAK-KANAK (PEDIATRIK)

Apa Itu Pemeriksaan X-ray Kanak-kanak (Pediatrik)?

 • Merupakan pemeriksaan x-ray yang dijalankan ke atas kanak-kanak. Pemeriksaan ini merupakan satu pemeriksaan yang mudah dan cepat serta tidak memerlukan persediaan yang khusus.
 • Walaupun kebanyakan penyakit yang dilihat adalah sama dengan orang dewasa, namun pelbagai faktor dan keadaan pesakit perlu diambil kira seperti saiz badan, organ-organ dan sebagainya dalam memberikan penjagaan dan teknik pengimejan kepada pesakit kanak-kanak. (http://en.wikipedia.org/wiki/Paediatric_radiology)
 • Bagi mencapai matlamat ini, salah satu langkah yang boleh dilakukan ialah dengan menyediakan persekitaran bilik x-ray yang selesa bagi pesakit kanak-kanak. Ini adalah satu elemen yang penting untuk diambil kira. Sebagai contoh reka bentuk dinding yang terang, rangsangan visual dan alat permainan juga boleh disediakan untuk mewujudkan suasana bilik x-ray yang sesuai untuk kanak-kanak.

pediatrik_1

Gambar 1: Contoh bilik X-ray yang sesuai untuk pesakit kanak-kanak (Pediatrik)

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Paediatric_radiology

Bagaimana Untuk Mendapatkan Pemeriksaan Ini Dan Di Mana?

 • Apabila anda datang berjumpa dengan doktor yang merawat anda doktor tersebut akan menentukan samada anda memerlukan pemeriksaan ini atau tidak.
 • Sekiranya perlu doktor tersebut akan membuat permohonan pemeriksaan menggunakan Borang Permohonan Pemeriksaan Radiologi.
 • Pemeriksaan ini terdapat di hospital-hospital KKM.

Bila Pemeriksaan X-ray Kanak-kanak Diperlukan?

Pemeriksaan x-ray ke atas kanak-kanak (Pediatrik) diperlukan dalam pelbagai keadaan, bergantung kepada indikasi pemeriksaan yang diperlukan. Antaranya ialah (http://en.wikipedia.org/wiki/Paediatric_radiology):

 • Wilms’ tumour
 • Leukaemia
 • Teratoma
 • Congenital abnormalities
 • Osteosarcoma
 • Meningitis
 • Infant respiratory distress syndrome
 • Juvenile idiopathic arthritis
 • Greenstick fractures

Pemeriksaan X-ray ke atas kanak-kanak (Pediatrik) juga akan dilakukan oleh Juru X-ray. Ini penting bagi memastikan imej yang dihasilkan adalah berkualiti dan memenuhi nilai diagnostik yang tinggi.

Sebelum pemeriksaan

 • Juru X-ray akan menerangkan kepada pesakit dan pengiring tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Pengiring pesakit dibenarkan untuk bersama-sama semasa penerangan tentang pemeriksaan.
 • Pastikan pengiring pesakit tidak atau disyaki mengandung jika perlu bersama pesakit semasa pemeriksaan dijalankan.
 • Pesakit perlu menanggalkan objek berasaskan besi seperti klip rambut, subang rantai leher, dan sebagainya pada bahagian yang terlibat untuk mengelakkan artifak pada imej.
 • Juru X-ray juga akan menerangkan kepada anda samada pemeriksaan perlu dilakukan dalam posisi baring, meniarap, duduk dan sebagainya.
 • Pesakit juga mungkin diarahkan untuk menukar pakaian kepada gaun hospital sekiranya perlu.

Semasa pemeriksaan

 • Pesakit dinasihatkan supaya tidak bergerak semasa pemeriksaan dilakukan
 • Bagi pesakit yang tidak dapat mengikut arahan, pengiring pesakit boleh membantu dengan memegang pesakit semasa pemeriksaan dilakukan.
 • Alat cegah gerak juga mungkin akan digunakan sekiranya perlu.
 • Perisai gonad, gaun plumbum atau sebagainya akan diberikan untuk perlindungan radiasi

 pediatrik_2

Gambar 2: Contoh kedudukan pesakit dan pewaris semasa pemeriksaan

Sumber: http://vstudentworld.yolasite.com/resources/final_yr/paeds/paediatric.pdf

Selepas pemeriksaan

 • Tiada penjagaan khusus diperlukan bagi pesakit selepas menjalani pemeriksaan.
 • Pesakit akan dibenarkan balik selepas pemeriksaan selesai.
 • Jika ada sebarang masalah, hendaklah dimaklumkan kepada Juru X-ray yang bertugas.

 pediatrik_3apediatrik_3b

(a)                                                           (b)

Gambar 3: (a) Posisi pesakit (baring) dan (b) imej x-ray untuk pemeriksaan dada pesakit

 pediatrik_4apediatrik_4b

(a)                                                                 (b)

Gambar 4: (a) Posisi pesakit (duduk) dan (b) imej x-ray untuk pemeriksaan dada pesakit

 pediatrik_5apediatrik_5b

(a)                                                                (b)

Gambar 5: (a) Posisi pesakit (berdiri) dan (b) imej x-ray untuk pemeriksaan dada pesakit

Laporan pemeriksaan

Semua imej yang dihasilkan akan diteliti oleh pakar radiologi dan laporan akan disediakan.

pediatrik_6

Gambar 6: Laporan pemeriksaan x-ray dada pesakit

Rujukan

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Paediatric_radiology
 2. http://vstudentworld.yolasite.com/resources/final_yr/paeds/paediatric.pdf

 

Semakan Akhir : 3 Januari 2017
Penulis : Ridani binti Mohamad
Akreditor : Norman Serbastian Alangaram