Home > Laman Utama > Warga Emas – Senaman di Dapur

Warga Emas – Senaman di Dapur

http://www.myhealth.gov.my/media/audio/we_senaman_dapur.mp3

Transkipsi
Dalam proses di kemaskini.

W
Warga Emas – Teknik Mengangkat di Kereta

Warga Emas – Senaman di Bilik

Warga Emas – Senaman di Dapur

Warga Emas – Senaman di Ruang Tamu