Home > Umum > Rekod Perubatan > Tatacara Menguruskan Kes–Kes Lembaga Perubatan KWSP

Tatacara Menguruskan Kes–Kes Lembaga Perubatan KWSP

Pengenalan

Hospital tertentu di Kementerian Kesihatan Malaysia telah dilantik oleh pihak KWSP untuk mengurus Persidangan Lembaga Perubatan KWSP. Lembaga Perubatan KWSP ini ditubuhkan untuk menentukan tahap kesihatan/kecederaan pencarum KWSP yang memohon pengeluaran wang simpanan KWSP.

Senarai Penyakit Yang Diluluskan

Senarai penyakit kritikal yang diluluskan oleh Lembaga KWSP adalah seperti berikut:

BIL.

KATEGORI PENYAKIT

JENIS PENYAKIT KRITIKAL

1.

 

CANCER (KANSER)

Cancer (Kanser)

2.

 

CARDIOVASCULAR

SYSTEM

(SISTEM

KARDIOVASKULAR)

 

Cardiomyopathy (Kardiomiopati)

Coronary Artery Disease (Penyakit Arteri Koronari)

Heart Attack/Myocardial Infarction (Serangan Jantung/Infarksi Miokardium)

Heart Valve Replacement/Valvular Heart Disease Requiring Replacement (Penyakit Injap Jantung Memerlukan Penggantian)

Surgery to Aoarta/Diseases of the Aorta Requiring Surgery (Penyakit Aorta Memerlukan Pembedahan)

Congenital Heart Disease (Penyakit Jantung Semenjak Kelahiran)

 

3.

 

GASTROENTEROLOGY/

HEPATOLOGY

(GASTROENTEROLOGI/

HEPATOLOGI)

 

Chronic Inflammatory Bowel Disease (Penyakit Radang Usus Kronik)

Chronic Liver Disease (Penyakit Hati Kronik)

Fulminant Viral Hepatitis (Hepatitis Virus Fulminan)

Primary Pulmonary (Pulmonari Primer)

4

GENITOURINARY

SYSTEM

(SISTEM GENITOURINARI)

 

Bilateral Renal Calculi Requiring Surgical Intervention

(Kalkuli Ginjal Dwisisi Memerlukan Intervensi Pembedahan)

Congenital Urinary Abnormalities Requiring Urgent And Major Surgical Intervention

(Abnormaliti Urinari Kongenital Memerlukan Intervensi Pembedahan Segera dan Major)

Kidney Failure (Kegagalan Ginjal)

Medullary Cystic Disease (Penyakit Medulari Sistik)

5.

 

HEMATOLOGY

(HEMATOLOGI)

 

Aplastic Anaemia (Anemia Aplastik)

Hematopoetic Stem Cell Transplantation

(Pemindahan Sel Stem Hematopoetik)

Lymphoma (Limfoma)

Thalassaemia Major Requiring Chelating Agent

(Talesemia Major Memerlukan Agen Pengkelat)

6.

 

ILLNESS OF CHILD

UNDER 16 YEARS OLD

(PENYAKIT KANAK-KANAK DI BAWAH 16 TAHUN)

 

Intellectual Impairment Due To Accident Or Sickness

(Kerosakan Intelektual Disebabkan Kemalangan Atau Penyakit)

Leukaemia (Leukimia)

Severe Asthma (Asma Teruk)

7.

 

MENTAL ILLNESS

(PENYAKIT MENTAL)

 

Bipolar Mood (Mood Bipolar)

Major Depression (Kemurungan Major)

Schizophrenia (Skizofrenia)

8.

 

MUSCULOSKELETAL

SYSTEM

(SISTEM MUSKULOSKELETAL)

 

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) With Lupus Nephritis (Eritematosus Lupus Sistemik (SLE) Dengan Nefritis Lupus)

Systemic Sclerosis With Pulmonary Hypertension (Sklerosis Sistemik Dengan Hipertensi Pulmonari)

9.

 

RESPIRATORY SYSTEM

(SISTEM RESPIRATORI)

 

Bronchiectasis (Bronkiektasis)

Chronic Lung Disease (Penyakit Paru-Paru Kronik)

Lung Fibrosis (Fibrosis Paru-Paru)

Obstructive Sleep Apnoea (Apnoea Tidur Obstruktif)

Secondary Pulmonary Hypertension (Hipertensi Pulmonari Sekunder)

Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)/Emphysema (Penyakit Pulmonari Obstruktif Kronik Teruk (COPD)/Emfisema)

10.

 

NERVOUS SYSTEM

(SISTEM SARAF)

 

Alzheimer’s Disease (Penyakit Alzheimer)

Appalic Syndrome (Sindrom Apalik)

Benign Tumor Of Brain (Tumor Otak Benigna)

Coma (Koma)

Encephalitis (Ensefalitis)

Loss Of Speech (Kehilangan Pertuturan)

Major Head Trauma (Trauma Kepala Major)

Meningitis (Meningitis)

Motor Neurone Disease (Penyakit Neuron Motor)

Multiple Sclerosis (Sklerosis Berbilang)

Muscular Dystrophy (Distrofi Otot)

Paralysis (Kelumpuhan)

Parkinson’s Disease (Penyakit Parkinson)

Poliomyelitis (Poliomielitis)

Stroke (Strok)

Total Permanent Disability (Hilang Upaya Kekal)

Cerebral Palsy (Serebral Palsi)

11.

 

OTHER DISEASES

APPROVED BY

EPF BOARD

(LAIN-LAIN PENYAKIT

YANG DILULUSKAN

OLEH LEMBAGA KWSP)

 

AIDS (Accompanied with AIDS defining disease)/HIV (Second Line Treatment)

[AIDS (Disertai bersama penyakit berkaitan dengan AIDS)/HIV (Rawatan Peringkat Kedua)]

Blindness (Buta)

Deafness (Pekak)

Loss Of Independent Existence (Kehilangan Upaya Hidup Sendiri)

Major Burns (Kelecuran Major)

Major Organ Transplant (Pemindahan Organ Major)

Terminal Illness (Penyakit Membawa Maut)

Anggota Lembaga Perubatan KWSP

Ahli Lembaga Perubatan KWSP terdiri dari 3 orang yang melibatkan:

Pengerusi: Pengarah Hospital/Timbalan Pengarah/Wakil

Ahli: Pegawai Perubatan Pakar dalam bidang berkenaan Pegawai Perubatan/Pegawai Perubatan Pakar

Lembaga Perubatan KWSP ini dilantik oleh Pengarah Hospital. Jika tiada pakar yang berkenaan di hospital tersebut pakar dari hospital lain akan dijemput.

Pengerusi Lembaga Perubatan KWSP

Pengarah Hospital adalah dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Perubatan KWSP. Apabila ketiadaan Pengarah Hospital, Timbalan Pengarah Hospital atau Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas Pengarah Hospital akan menjalankan tugas sebagai Pengerusi Lembaga Perubatan KWSP.

Penentuan Kepakaran

Ketua Unit/Jabatan Rekod Perubatan atau pegawai yang dilantik akan meneliti permohonan dari KWSP dan laporan yang dsertakan bagi mengenalpasti kepakaran yang terlibat.

Pemilihan Pegawai Perubatan Pakar dan Pegawai Perubatan

Permohonan beserta laporan perubatan dan RPP akan dihantar kepada Ketua Jabatan yang terlibat. Ketua Jabatan tersebut atau pegawai yang dilantik akan mencalonkan Pegawai Perubatan Pakar dan Pegawai Perubatan yang sesuai untuk menganggotai Lembaga Perubatan KWSP yang akan bersidang.

Tarikh dan Tempat Persidangan

Tarikh dan tempat Persidangan Lembaga Perubatan KWSP akan ditentukan oleh Pegawai Perubatan Pakar yang berkenaan.

Persidangan Lembaga Perubatan KWSP

Ketua Unit/Jabatan Rekod Perubatan akan mengemukakan maklumat anggota Lembaga Perubatan KWSP, tarikh dan tempat bersidang kepada Pengarah Hospital. Satu surat pemberitahuan tarikh dan tempat persidangan Lembaga Perubatan KWSP akan dihantar kepada KWSP dan salinkan kepada Anggota Lembaga Perubatan KWSP yang terlibat. Pihak KWSP akan menghantar surat panggilan kepada pesakit yang berkenaan dan akan hadir bersama pesakit pada sesi persidangan.

Ahli Lembaga Perubatan akan meneliti laporan perubatan, RPP dan juga membuat pemeriksaan fizikal keatas pesakit. Ujian-ujian lain akan dibuat jika perlu. Hasil pemeriksaan didokumenkan dan Laporan Lembaga Perubatan KWSP akan disediakan menggunakan format yang disediakan oleh KWSP.

Semakan Akhir : 27 Mac 2017
Penulis : En. Mohamad Uzuman bin Nordin Ali
Akreditor : Pn. Siti Ajar Binti Baharim