Home > Laman Utama > Subasyini a/p Sivasupramaniam

Subasyini a/p Sivasupramaniam

alt

Subasyini a/p Sivasupramaniam merupakan Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi (Unit Pediatrik), Hospital Kuala Lumpur.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Sarjana Muda Farmasi pada tahun 2002 dan Sarjana Farmasi Klinikal pada tahun 2008.

Kerja-kerja beliau melibatkan

 1. 2004: Sangkutan Farmasi Pediatrik di Alberta Children’s Hospital, Calgary, Canada.

 2. Pegawai Farmasi Klinikal Pioneer untuk menyertai Unit Transplant Hepar, Selayang Hospital.

 3. Medication Safety, ahli jawatankuasa di:.

  • Hospital Kuala Lumpur: Setiausaha jawatankuasa dari tahun 2010.

  • Bahagian Perkhidmatan Farmasi: ahli jawatankuasa (wakil negeri).

 4. Jawatankuasa Kerja Kecil Farmasi Pediatrik, Bahagian Perkhidmatan Farmasi. Setiausaha jawatankuasa untuk tahun 2011/2012 dan 2012/2014.

Kepakaran lain termasuk:

 1. Beberapa Kajian QA (Jabatan Farmasi, HKL) – pembentangan oral

 2. Kajian Klinikal: Assessing Vancomycin Use in Paediatric Unit, Hospital Kuala Lumpur, 2010.

 3. Contributor untuk:

  • Paediatric Antibiotic Use in the National Antibiotic Guideline 2008 (Rujukan) oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

  • Adverse Drug Reactions Involving Skin, Liver & Kidney: What Health Care Providers Should Know 2007 (Rujukan) oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

  • Dilution Protocol of Hospital Selayang 2008; Edisi 1, Jabatan Farmasi, Hospital Selayang, (Rujukan) oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

 4. Compiler untuk: Compounding Manual: Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur 2011, Edisi 1. (Rujukan) oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

Pengalaman kerja:

 1. Mei 2002 – Mei 2003: Jabatan Farmasi, Hospital Selayang – Pegawai Farmasi Houseman

 2. Julai, 2003 – September, 2008: Jabatan Farmasi, Hospital Selayang – Pegawai Farmasi

 3. September, 2008 – semasa: Unit Farmasi Pediatrik (Institut Paediatrik), Jabatan Farmasi, Hospital Kuala Lumpur