Home > Laman Utama > Ruhana Binti Mahmod

Ruhana Binti Mahmod

Pn. Ruhana Bt. Mahmod
Pengalaman kerja : 25 tahun
Jawatan : Pegawai Psikologi (Kaunseling)
Tempat bertugas : Bahagian Perkembangan Perubatan, Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya

Kelayakan & Institusi:

 1. Master Psikologi Kaunseling / Universiti Kebangsaan Malaysia
 2. Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling / Universiti Putra Malaysia
 3. Diploma Kesihatan Haiwan & Peternakan / Universiti Pertanian Malaysia

Pengalaman:

 1. Telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama lebih 20 tahun di pelbagai ‘setting’ penempatan.
 2. 1990-1994: Sebagai Penolong Pegawai Penyelidik MARDI, di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.
 3. 1997-1998: Sebagai Guru Kaunselor Sekolah, di Sekolah Menengah Bukit Bandaraya , Kuala Lumpur.
 4. 1998 – hingga kini: Sebagai Pegawai Kaunselor / Pegawai Psikologi di Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Institut Kesihatan Umum
  • Institut Pengurusan Kesihatan
  • Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani
  • Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Star
  • Hospital Kuala Lumpur
  • Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat KKM
  • Bahagian Perkembangan Perubatan, Ibu Pejabat KKM
 5. Dilantik oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Ahli Jawatankuasa Teknikal Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 6. Dilantik sebagai Akreditor dan panel untuk MyHealth Portal, Kementerian Kesihatan Malaysia