Home > Penulis > Pushpa Thevi Rajendran

Pushpa Thevi Rajendran

Pn. Pushpa Thevi Rajendran merupakan Ketua Juru X-ray (Pegawai Pengimejan Diagnostik U44) di Jabatan Pengimejan Diagnostik, Hospital Ampang.

Beliau telah menamatkan pengajian di College of Radiography & Radiotherapy dengan memperoleh Diploma Radiography and Radiotherapy pada tahun 1997. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajaran di Anglia Ruskin University, UK dengan memperoleh Ijazah Health Sciences (Diagnostic Radiography) pada tahun 2006 dan Masters in Health Sciences pada tahun 2013 di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beliau terlibat dalam pelbagai aktiviti bagi Profesion Juru X-ray Diagnostik seperti :

  1. Terlibat dalam pengimejan radiografi am ( radiografi trauma, radiografi geriatrik, radiografi pediatrik ) dan juga khas seperti Mamografi, CT Scan dan Fluoroskopi.
  2. Timbalan Presiden Persatuan Juru – Juru X-ray Malaysia (2015-2017)
  3. Ahli jawatankuasa dalam :
  • Pembangunan Advanced Diploma in Breast Imaging (ADBI) dan juga Medical Imaging Programme.
  • Penulisan artikel bagi CME-Online bagi Profesion Sains Kesihatan Bersekutu, Penyelidikan bagi Juru X-ray Diagnostik, Health Portal Write-up.
  • Jawatankuasa Teknikal.
  • Mewakili Hospital Ampang dalam Mesyuarat Networking negeri Selangor bagi perkhidmatan Radiologi dan juga Polisi Perlindungan Sinaran di peringkata negeri Selangor.
  • Code of Ethics and Professionals Conduct bagi Profesion Sains Kesihatan Bersekutu.

Semakan Akhir : 8 Februari 2017