Home > Laman Utama > Pn. Haji Bon Nissa bt Md Abdul Kadir

Pn. Haji Bon Nissa bt Md Abdul Kadir

Pengalaman kerja : Tujuh tahun

Jawatan : Pegawai Psikologi

Tempat bertugas : Unit Psikologi Kaunseling, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru, Johor

Kelayakan & Institusi :

  1. Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UTM Skudai, Johor
  2. Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM Skudai, Johor
  3. Mempunyai lesen kaunselor berdaftar dan pengamal kaunseling daripada Lembaga Kaunselor Malaysia.
  4. Mempunyai sijil kelayakan dalam mengendalikan ujian personaliti iaitu Ujian Personaliti TAJMA, Ujian Personaliti Credo dan Ujian Personaliti Stifin.

Pengalaman:

  1. Kecenderungan minat dalam kecelaruan emosi. Telah menghasilkan penulisan thesis sarjana dalam Kajian Kemurungan Selepas Bersalin Di Kalangan Wanita: Satu Kajian Kes di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam Selatan Semenanjung Malaysia.
  2. Pernah mengendalikan kursus dan bengkel serta menyampaikan ceramah dalam bidang pengurusan stres, burnout, komunikasi, motivasi, kemahiran belajar, kemahiran keibubapaan, pembangunan kendiri dan terapi modifikasi tingkah laku (kanak-kanak ADHD dan perokok).
  3. Terlibat dalam penyediaan Modul Berhenti Merokok dan pelaksanaannya kepada pelatih untuk Klinik Nafas Segar untuk Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru, Johor.