Home > Laman Utama > Perlis – Hospital Kerajaan

Perlis – Hospital Kerajaan

DAERAH
ALAMAT
TELEFON
FAKS
Perlis
Hospital Tuanku Fauziah,
Jalan Kolam,
01000 Kangar.
04-9763333
04-9767237