Home > Kesihatan Mental > Kesihatan Mental Kanak-Kanak > Perkembangan Psikososial Normal

Perkembangan Psikososial Normal

Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental kanak-kanak ?

Kesihatan mental kanak-kanak yang normal di definisikan sebagai seseorang itu dapat :

 • Memulakan dan mengekalkan perhubungan peribadi yang memberi kepuasan kepada kedua-dua belah pihak.
 • Meneruskan kemajuan perkembangan psikososial.
 • Bermain dan belajar untuk mendapat pencapaian yang setaraf dengan umur dan tahap intelek.
 • Merasakan apa yang betul dan salah dari segi normalnya

Gangguan psikososial berlaku antara 12%-29% di kalangan kanak-kanak sedunia,dan lebih kurang 13% di Malaysia mengikut The National Health & Morbidity Survey, 1996. ( Mental Health Problem in Children )

Apakah maksud perkembangan psikososial yang normal?

Perkembangan psikososial ialah proses sepanjang hayat, tetapi apa yang dipelajari semasa 5 tahun pertama akan membentuk perkembangan ini. Perkembangan ini boleh dibahagikan kepada :

 • Kognitif ( proses mental ) – memahami , membuat perkiraan, membuat pertimbangan menyelaras fungsi motor,persepsi dan sebagainya.
 • Emosi- perkembangan pantas sewaktu pra- sekolah, tugasan ini termasuk :
  • Mengenal pasti kepentingan dan jenis-jenis emosi
  • Belajar mengawal emosi
  • Memahami kesan emosi terhadap tingkah laku
 • Sosial – Dipengaruhi oleh suasana dan bentuk pergantungan kepada ibu bapa atau penjaga utama.
 • Moral – Melibatkan isu-isu betul atau salah.

Apakah keperluan bagi kesihatan mental kanak-kanak ?

Keperluan kesihatan mental terbahagi kepada dua:

 1. Keperluan asas kehidupan
  • Tempat berlindung dan keselamatan
  • Makanan
  • Penjagaan fizikal
  • Penjagaan Kesihatan
 2. Keperluan psikososial dan rohani
  • Keyakinan kepada tuhan
  • Kasih sayang yang tidak berbelah bahagi
  • Keselamatan dan kestabilan
  • Rangsangan yang sewajarnya dan pengalaman baru
  • Bermain di bawah pengawasan yang mantap
  • Pendidikan
  • Bimbingan yang betul
  • Ketegasan dan disiplin yang diatur
  • Kebiasaan harian yang boleh dijangka
  • Sikap keibubapaan yang sihat

Jika keperluan-keperluan asas ini dapat dipenuhi kanak-kanak akan dapat membina harga diri yang positif. Sekiranya tidak dipenuhi kemungkinan masalah kesihatan mental akan timbul.

Semakan Akhir : 20 April 2012
Penulis : Dr. Baizury binti Bashah
Penyemak : Dr. Zarina Zainan Abidin