Home > Umum > Radiologi > PERALATAN TAMBAHAN / AKSESORI YANG BIASA DIGUNAKAN

PERALATAN TAMBAHAN / AKSESORI YANG BIASA DIGUNAKAN

Apa Itu Peralatan Tambahan & Aksesori Yang Biasa Digunakan?

Barang kelengkapan yang biasanya digunakan dengan atau ditambahkan kepada peralatan utama yang lain untuk keselesaan dan/ atau keselamatan pesakit.

Bila Diperlukan dan Tujuan Digunakan?

  • Ia diperlukan untuk menjadikan radiograf yang dihasilkan mempunyai nilai diagnostik yang tinggi, memberi keselesaan dan keselamatan kepada pesakit.  
  • Ianya digunakan didalam semua pemeriksaan yang dijalankan yang memerlukan mengikut jenis pemeriksaan dan keadaan pesakit.
Bil. Contoh Peralatan Tambahan & Aksesori Digunakan Keterangan
1.

Alat Penanda Anatomi 

Kanan ( R ) Dan Kiri ( L )

Alat yang digunakan untuk menandakan bahagian kanan (R) dan bahagian kiri (L) anggota badan.

2.

Kaset X-ray

Digunakan untuk meletakkan alat perakam imej semasa pemeriksaan radiografi am bagi melindungi filem x-ray dari terdedah kepada cahaya yang boleh mengakibatkan kerosakan.

3.

Mesin Pencetak Imej Digital

Alat yang digunakan untuk mencetak imej ke atas filem untuk dijadikan hardcopy.

4.

Alat Perlindungan Sinaran

Untuk melindungi pesakit dan staf dari radiasi serakan semasa pemeriksaan dijalankan.

5.

Alat Cegah Gerak

Alat seperti span atau buntil pasir yang digunakan oleh Juru X-ray untuk membantu memposisi pesakit supaya pesakit berada dalam stabil dan selesa. Kebiasaannya alat cegah gerak digunakan kepada pesakit kanak-kanak dan pesakit trauma.

 Rujukan

  1. http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/accessory

 

Semakan Akhir : 3 Januari 2017
Penulis : Zaidah binti Maspin
Akreditor : Daud bin Ismail