Home > Laman Utama > Penulis/ Penterjemah – Kumpulan Juru X-ray Terapi

Penulis/ Penterjemah – Kumpulan Juru X-ray Terapi

No

Nama

Jawatan

1      

Sarah Lee binti Abdullah

Juru X-ray Terapi

Jabatan Radioterapi dan Onkologi

Hospital Kuala Lumpur

2      

Siti Adawiah binti Abu Bakar

Juru X-ray Terapi

Jabatan Radioterapi dan Onkologi

Hospital Kuala Lumpur