Home > Warga Emas > Penyakit Biasa > Pengendalian Kesakitan > Pengendalian Kesakitan (+2)

Pengendalian Kesakitan (+2)

KESAKITAN KRONIK

Pengenalan Penilaian kesakitan kronik di kalangan warga emas merupakan satu cabaran yang sangat unik. Doktor yang menilai kesakitan pesakit perlu bergantung kepada kemahiran, dan anggapan diri di samping mengambil kira pernyataan verbal dan tidak verbal pesakit dan penjaga untuk mendapatkan satu penilaian menyeluruh. Penilaian kesakitan di kalangan warga emas adakalanya ...
Baca Lagi
Pengenalan Persatuan Kajian Kesakitan Sedunia (The International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan kesakitan sebagai satu pengalaman deria dan emosi yang tidak selesa akibat kerosakan tisu sebenar atau yang berkemungkinan rosak. Dalam bidang perubatan, kesakitan kronik mempunyai banyak pengertian. Perbezaan antara kesakitan akut dan kronik adalah secara arbitari ...
Baca Lagi

KESAKITAN AKUT

Pengenalan Persatuan Kajian Kesakitan Sedunia (The International Association for the Study of Pain (IASP)) mendefinisikan kesakitan sebagai satu pengalaman deria dan emosi yang tidak selesa akibat kerosakan tisu yang sama ada sudah berlaku atau berpotensi untuk berlaku atau seperti diterangkan apabila kerosakan berlaku. Kesakitan akut adalah kesakitan yang berlaku untuk ...
Baca Lagi
Pengenalan Persatuan Kajian Kesakitan Sedunia (The International Association for the Study of Pain (IASP)) mendefinisikan kesakitan sebagai satu pengalaman deria dan emosi yang tidak selesa akibat kerosakan tisu yang sama ada sudah berlaku atau berpotensi untuk berlaku atau seperti diterangkan apabila kerosakan berlaku. Ciri-ciri kesakitan akut Jangka masa kesakitan kurang ...
Baca Lagi