Home > Remaja > Tumbesaran > Perhubungan Anda > Pencapaian Kerjaya

Pencapaian Kerjaya

Pengenalan

 

Pencapaian dalam kerjaya adalah isu penting di dalam kehidupan seorang remaja:

 • Pencapaian akademik yang cemerlang amat penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
 • Minat dan kelayakan akademik anda, akan menentukan bidang yang anda pilih

Apakah yang mempengaruhi pencapaian kerjaya anda?

 • Personaliti
 • Nilai / prinsip hidup
 • Bakat
 • Creativity
 • Minat
 • Kelayakan akademik
 • Status dalam masyarakat
 • Pengaruh keluarga
 • Sokongan sosial daripada:
  • Keluarga
  • Rakan sebaya
  • Persekitaran sekolah
  • Organisasi

Bagaimana persediaan anda untuk mencapai kerjaya?

Anda hendaklah:

 • Rajin belajar untuk mencapai keputusan akademik yang cemerlang
 • Meneroka pilihan-pilihan yang ada dan diminati
 • Membina kemahiran berkaitan dengan kerjaya yang dipilih
 • Berbincang dengan individu yang terlibat dengan kerjaya pilihan anda, dan sekiranya ada peluang buat lawatan ke tempat kerja mereka
 • Membuat pembacaan lanjut mengenai kerjaya pilihan anda
 • Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga, kaunselor atau guru dan kawan-kawan

Bagaimana anda boleh memastikan pencapaian kerjaya yang cemerlang?

Anda mesti:

 • Peka dengan isu-isu semasa berkaitan dengan pembangunan kerjaya.
 • Meningkatkan ilmu pengetahuan.
 • Membangunkan kemahiran yang bersesuaian:
  • Celik komputer
  • Mahir dalam multimedia
  • Mahir berkomunikasi
  • Berkebolehan berhubung dengan masyarakat
  • Mahir menyelesaikan masalah
  • Kreativiti
 • Menguasai pelbagai bahasa.
 • Mengetahui isu-isu dunia.
 • Mengetahui peluang kemajuan pekerjaan.
 • Tingkatkan kesedaran berkenaan hubungan antara ciri peribadi, nilai dan kemahiran dan kepuasan kerjaya
 • Fahami peranan utama akademik dalam membantu proses pemilihan kerjaya
 • Kumpul maklumat tentang pilihan dalam bidang kerjaya yang diminati

 

Semakan Akhir : 27 April 2012
Penulis :

Cik Hasdilazira Abd. Latif

Akreditor :

Dr Nik Rubiah Nik Abd. Rashid