Panduan Penggunaan Ubat

Anak-anak mempunyai tanggungjawab dalam memastikan kesihatan ibu bapa mereka terutamanya yang telah uzur dijaga dengan baik. Ibu bapa yang masih aktif dan mampu menguruskan diri, juga masih memerlukan bantuan untuk mengambil ubat-ubatan secara selamat dan betul ...
Baca Lagi
Kenali ubat anda: Ambil tahu tentang nama, warna, bentuk, jenis (ubat biji atau kapsul), simbol pada ubat, saiz atau bekas ubat anda ...
Baca Lagi