Home > Laman Utama > Melaka – Klinik Desa

Melaka – Klinik Desa

 

NO
DAERAH
ALAMAT
TELEFON
FAKS
 1
Alor Gajah
Klinik Desa Solok Paya Dalam Melaka.
Alor Gajah
Klinik Desa Durian Daun, 78300 Masjid tanah, Melaka.
06-3841552
Alor Gajah
Klinik Desa Pulau Sebang, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-4414080
Alor Gajah
Klinik Desa Ayer Molek, Kuala Sungai Baru, 78300 Masjid Tanah, Melaka.
06-3878230
Alor Gajah
Klinik Desa Belimbing Dalam, Durian Tunggal, 76100 Alor Gajah, Melaka.
06-5533498
Alor Gajah
Klinik Desa Pegoh, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5568334
Alor Gajah
Klinik Desa Pengkalan Balak, 78300 Majid tanah, Melaka.
06-3841577
Alor Gajah
Klinik Desa Melaka Pindah, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5563230
Alor Gajah
Klinik Desa Kampung Pulau, 78300 Masjid Tanah, Melaka.
06-3841575
10 
Alor Gajah
Klinik Desa Sungai Buluh, Simpang Ampat, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5529412
11 
Alor Gajah
Klinik Desa Solok Menggong , 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5548794
12 
Alor Gajah
Klinik Desa Gadek, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5548790
13 
Alor Gajah
Klinik Desa Sungai Petai, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5563168
14 
Alor Gajah
Klinik Desa Melekek, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5529419
15 
Alor Gajah
Klinik Desa Berisu, Simpang Ampat, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5529352
16 
Alor Gajah
Klinik Desa Taboh Naning, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-4383026
17 
Alor Gajah
Klinik Desa Lendu, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5563172
18 
Alor Gajah
Klinik Desa Sungai Siput, 78100 Lubuk China, Melaka.
19 
Alor Gajah
Klinik Desa Machap Umbo, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5568370
20 
Alor Gajah
Klinik Desa Tanjung Bidara, 78300 Masjid Tanah, Melaka.
06-3848958
21 
Alor Gajah
Klinik Desa Pantai Belimbing, 76100 Alor Gajah, Melaka.
06-5533361
22 
Alor Gajah
Klinik Desa Ayer Paabas`, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5529426
23 
Alor Gajah
Klinik Desa Ramuan China Besar, Lubok Cina, 78300 Masjid Tanah, Melaka, Melaka.
06-3842620
24 
Alor Gajah
Klinik Desa Tebong, 76460 Alor Gajah, Melaka.
06-4486716
25 
Alor Gajah
Klinik Desa Kuala Linggi, 78300 Kuala Sungai Baru Masjid Tanah, Melaka.
06-3878233
26 
Alor Gajah
Klinik Desa Rembia, 205, Taman Bukit Rembia, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-3162516
27 
Jasin
Klinik Desa Chin Chin, 7700 Jasin, Melaka
06-5246887
28 
Jasin
Klinik Desa Tehel, 77200 Jasin, Melaka
06-5268322
29 
Jasin
Klinik Desa Parit Gantung, Sungai Rambai, 77400 Jasin, Melaka
06-2658493
30 
Jasin
Klinik Desa Nyalas, 77100 Jasin, Melaka
06-5228306
31 
Jasin
Klinik Desa On Lok, 77500 Jasin, Melaka
06-4461311
32 
Jasin
Klinik Desa Chenderah, 77000 Jasin, Melaka
06-5246961
33 
Jasin
Klinik Desa Ayer Merbau, 77000 Jasin, Melaka
06-5216221
34 
Jasin
Klinik Desa Simpang Kerayong, 77000 Jasin, Melaka
06-5293828
35 
Jasin
Klinik Desa Ayer Tawar, Sungai Rambai, 77300 Jasin, Melaka
06-2633001
36 
Jasin
Klinik Desa Kesang Pajak, 77000 Jasin, Melaka
06-5293832
37 
Jasin
Klinik Desa Batu Gajah, Sungai Rambai, 77300 Jasin, Melaka
06-2658491
38 
Jasin
Klinik Desa Masjid Baru, Nyalas, 77100 Jasin, Melaka
06-5228304
39 
Jasin
Klinik Desa Kesang Tua, 77500 Jasin, Melaka
06-5293830
40 
Jasin
Klinik Desa Bukit Senggeh (Felda), 77500 Jasin, Melaka
06-5228305
41 
Jasin
Klinik Desa Sebatu, Sungai Rambai, 77300 Jasin, Melaka
06-2658494
42 
Jasin
Klinik Desa Batang Melaka, 77500 Jasin, Melaka
06-4461312
43 
Jasin
Klinik Desa Pulai, 77300 Merlimau, Melaka
06-2616575
44 
Jasin
Klinik Desa Tedong, 77300 Jasin, Melaka
06-2632676
45 
Jasin
Klinik Desa Felda Bukit Senggeh, 77100 Jasin, Melaka
06-5252848
46 
Jasin
Klinik Desa Semujuk(Felcra), 77300 Jasin, Melaka
06-2632675
47 
Jasin
Klinik Desa Asahan, 77100 Jasin, Melaka
06-5235177
48 
Jasin
Klinik Desa Bemban, 77000 Jasin, Melaka
06-5216193
49 
Melaka Tengah
Klinik Desa Semabok, 1-1, Jalan Semabok Jaya 2, Taman Semabok Jaya, 75050 Melaka Tengah
06-2881437/06-2847826
50 
Melaka Tengah
Klinik Desa Paya Rumput, Jalan Paya Rumput, Sungai Udang, 76300 Melaka Tengah
06-3123205
51 
Melaka Tengah
Klinik Desa Tiang Dua, 75460 Melaka.
06-2686122
52 
Melaka Tengah
Klinik Desa Bukit Katil, 75450 Melaka Tengah
06-2681125
53 
Melaka Tengah
Klinik Desa Kampung Padang, Jalan Pekan Mangga,75250 Melaka Tengah.
06-3366341
54 
Melaka Tengah
Klinik Desa Bukit Piatu, Jalan Bukit Piatu, 75150 Bandar Baru, Melaka Tengah
06-2847622
55 
Melaka Tengah
Klinik Desa Pantai Kundor, 76400 Melaka.
06-3512008
56 
Melaka Tengah
Klinik Desa Tangga Batu, Kampung Tangga Batu, 76300 Melaka Tengah.
06-3511505
57 
Melaka Tengah
Klinik Desa Batu Berendam, 75350 Melaka Tengah
06-3176779
58 
Melaka Tengah
Klinik Desa Telok Mas, Jalan Telok Mas, 75460 Melaka Tengah.
06-2616690
59 
Melaka Tengah
Klinik Desa Bachang, Kampung Bachang, 75200 Melaka Tengah
06-3342344
60 
Melaka Tengah
Klinik Desa Krubong, Jalan Krubong, 75250 Melaka Tengah
06-3340940
61 
Melaka Tengah
Klinik Desa Bertam Ulu, Jalan Bertam Ulu, 76450 Melaka Tengah
06-3121904