Masalah Kesihatan Mental Warga Emas (+ 3)

Kemerosotan kognitif ringan adalah kemerosotan sama ada dari segi ingatan, bahasa, pemikiran atau pertimbangan yang lebih serius daripada masalah sukar mengingat atau lupa yang biasa berlaku dalam proses penuaan ...
Baca Lagi
Pengenalan Penderaan terhadap warga emas telah menjadi satu masalah sosial yang membimbangkan. Lazimnya golongan warga emas yang lemah dan miskin berisiko tinggi untuk didera. Penderaan warga emas boleh ditakrifkan sebagai perlakuan tidak wajar dalam bentuk fizikal, seksual, psikologikal/ emosi, sosial, kewangan atau lain-lain perbuatan buruk yang dilakukan oleh individu yang ...
Baca Lagi
Terdapat beberapa keperluan lain yang juga penting bagi memastikan warga emas mengekalkan kesihatan mental yang baik. Antaranya : Stigma Stigma seperti yang ditakrifkan Kamus Dwibahasa Oxford Fajar membawa maksud kekejian, keaiban atau kecelaan. Stigma boleh menyisihkan warga emas atau mereka yang mengalami penyakit mental. Stigma terhadap penyakit mental sering menghalang ...
Baca Lagi