Home > Laman Utama > Pn. Khadijah Bt. Minhat

Pn. Khadijah Bt. Minhat

Pengalaman kerja: 2002-Kini
Jawatan        : Pegawai Psikologi (Kaunseling)
Tempat bertugas: Hospital Kuala Lumpur

Kelayakan & Institusi:

 1. Ijazah Sarjana Bimbingan & Kaunseling, Universiti Putra Malaysia
 2. Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kaunseling) dengan kepujian, Universiti Malaysia Sabah.

Skop kerja / Pengalaman:

 1. Tahun :03 Mac 2016 hingga Kini
 2. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S48
  Nama Institusi : Unit Psikologi Kaunseling, Hospital Kuala Lumpur
  Pengalaman     : Mengendalikan kes kaunseling warga HKL dan pesakit 

 3. Tahun :05 Februari 2014 hingga 28/2/2016
 4. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S48
  Nama Institusi : Sektor HIV/STI, Bahagian Kawalan Penyakit, KKM
  Pengalaman     : Menyediakan garispanduan, modul

 5. Tahun :18 September 2012 hingga 04 Februari 2014
 6. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S48
  Nama Institusi : UPsK Hospital Kuala Lumpur
  Pengalaman     : Mengendalikan kes kaunseling warga HKL dan pesakit

 7. Tahun :03 Januari 2012 hingga 17 September 2012
 8. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S48
  Nama Institusi : UPsK Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak
  Pengalaman     : Mengendalikan kes kaunseling warga HKL dan pesakit

 9. Tahun :06 Julai 2009 hingga 31 Disember 2011
 10. Nama Institusi : Universiti Putra Malaysia
  Pengalaman      : Menyambung pelajaran Master Bimbingan dan Kaunseling.

 11. Tahun :01 Februari 2009 hingga 03 Julai 2009
 12. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S44
  Nama Institusi : Attachment di Jabatan Psikiatri (persediaan bagi menyambung Master Psikologi Klinikal)
  Pengalaman     : Mengendalikan kes psikiatri dan ujian-ujian psikologi

 13. Tahun :01 Disember 2006 hingga 31 Januari 2009
 14. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S44
  Nama Institusi : Bahagian Khidmat Pengurusan KKM
  Pengalaman     : Kaunselor Pentadbir

 15. Tahun :16 April 2004 hingga 30 November 2006
 16. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S41
  Nama Institusi : Bahagian Sumber Manusia KKM
  Pengalaman     : Kaunselor Pentadbir

 17. Tahun :16 Disember 2002 hingga 15 April 2004
 18. Jawatan/Gred : Pegawai Psikologi (Kaunselor) Gred S41
  Nama Institusi : Hospital Pulau Pinang
  Pengalaman     : Mengendalikan kes psikiatri dan pesakit normal