Keperluan Kesihatan Mental Warga Emas (+ 2)

Warga emas adalah orang yang amat berpegalaman dalam kehidupan. Gaya komunikasi mereka juga dijiwai sejak bertahun-tahun lagi. Individu yang berkomunikasi dengan warga emas harus peka dalam isu yang mahu dibicarakan ...
Baca Lagi
Pengenalan Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa populasi penduduk Malaysia adalah seramai 30,097,900 orang. Daripada jumlah tersebut, warga emas di Malaysia dianggarkan seramai 2.54 juta. Warga emas wanita ialah seramai 1.34 juta orang manakala warga emas lelaki ialah seramai 1.2 juta orang.                   ...
Baca Lagi
Keperluan Kesihatan Warga Emas Pada dasarnya keperluan asas anda boleh dijelaskan melalui Model Jadual Hidup Harian yang menyenaraikan 12 aktiviti asas. Seiring dengan keperluan psikososial yang lain, keperluan asas yang ditunjukkan ini perlu diberi perhatian bagi membolehkan anda menjadi lebih berdikari untuk hidup secara berkualiti. Tempat tinggal Buat keputusan di ...
Baca Lagi