Home > Penulis > Isabella Laus

Isabella Laus

Isabella Laus merupakan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) di Jabatan ORL, Hospital Umum Sarawak.

Skop Kerja:

  • Menjalankan penilaian status pendengaran bagi bayi, kanak-kanak dan dewasa menggunakan ujian behavioral, elektroakustik dan elektrofisiologi.
  • Membuat diagnosis terhadap masalah hilang pendengaran yang dihadapi dan menentukan pengurusan yang bersesuaian dari aspek rujukan perubatan, rehabilitasi aural, pilihan komunikasi dan pembelajaran yang bersesuaian.
  • Menjalankan program pencegahan yang meliputi saringan pendengaran bayi.

Kelayakan & Institusi

  1. Ijazah Sarjana Muda Audiologi (Kepujian), Universiti Kebangsaan Malaysia (2003)

Pengalaman Kerja:

  1. 2003 – 2015 : Hospital Duchess of Kent Sandakan
  2. 2016 – sekarang : Hospital Umum Sarawak

Semakan Akhir : 8 Mac 2017