Home > Laman Utama > Indeks Petunjuk Prestasi (KPI)

Indeks Petunjuk Prestasi (KPI)

Penambahan konten kesihatan baru

Penambahan sebanyak 500 topik kesihatan setahun.

  • Kuantiti: 500 topik
  • Masa: Sepanjang tahun 2017
  • Kualiti: Semua konten telah disemak dan diluluskan Jawatankuasa Editorial
Jumlah Hits

Selia jumlah hits

  • Kuantiti : 2,000,000 Juta hits
  • Masa: Sepanjang tahun 2017

Semakan Terakhir : 31 Oktober 2017