Home > Penulis > Nor Hidayah bt. Md Hatta

Nor Hidayah bt. Md Hatta

Nor Hidayah bt. Md Hatta merupakan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) sejak tahun 2006 hingga sekarang di Jabatan ORL, Hospital Tuanku Ja’afar Seremban, N.Sembilan

Skop Kerja:

  • Menjalankan penilaian pendengaran bagi semua peringkat umur.
  • Menjalankan ujian saringan pendengaran bayi berisiko tinggi di Special Care Nursery (SCN).
  • Menguruskan amplifikasi (alat bantu pendengaran, implan koklea dll) bagi pesakit yang mempunyai masalah pendengaran.
  • Menjalankan penilaian dan penjagaan pesakit yang mempunyai masalah retrokoklea, tinnitus dan vestibular.
  • Menjalankan saringan, penilaian, rehabilitasi dan pencegahan bagi pesakit yang terdedah kepada bunyi bising di tempat kerja.

Kelayakan & Institusi

  1. Ijazah Sarjana Muda Audiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (2002-2006)

Semakan Akhir : 1 Mac 2017