Home > Penulis > Hasnah Binti Ismail

Hasnah Binti Ismail

Puan Hasnah Binti Ismail merupakan Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) di Bahagian Perkembangan Perubatan, KKM.

Pengajian:

  1. Sekolah Menengah Getting – SRP, SPM
  2. Sekolah Menengah Tumpat – STPM
  3. Universiti Sains Malaysia – Ijazah Sarjana Muda Pengurusan

Pengalaman kerja:

  1. Pengurusan Rekod Perubatan.
  2. Pengurusan Laporan Perubatan.
  3. Pengurusan Penubuhan Lembaga Perubatan.
  4. Bertanggungjawab dalam pengurusan Konvensyen, Bengkel dan Seminar Pengurusan Rekod Perubatan.
  5. Menguruskan lawatan luar Negara yang berkaitan dengan Rekod Perubatan.

Semakan Akhir: 14 September 2017