Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

Pendahuluan

Gangguan Seksual adalah merupakan suatu tragedi atau pengalaman hitam bagi seorang wanita. Kesan dan impak daripada kejadian gangguan sesual boleh menyebabkan wanita berada dalam tahap kemurungan dan boleh menjadi perasaan hingga bunuh diri jika tidak dibantu dan diberi sokongan emosi yang positif kepada mangsa.

Sumber: Google

Definisi

Perbuatan berbau seksual yang bukan berlandaskan sukarela mangsa kepada golongan yang dominan di tempat kerja (Ishak  Md Shah & Lai Lee Ching).

Segala pertuturan, tingkahlaku, sentuhan fizikal, isyarat secara berulang – ulang yang berunsur seksual di tempat kerja.  Perlakuan – perlakuan ini termasuklah sentuhan tubuh badan yang tidak diingini, paksaan mengadakan dating, dan pujuk rayu supaya melakukan hubungan seks di tempat kerja (Zaiton 1990).

Tingkahlaku / Cara Gangguan Seksual Dilakukan:

Sumber: Google

Kesan/ Implikasi mangsa Gangguan Seksual:

Langkah – Langkah Jika Anda adalah mangsa kepada perlakuan Gangguan Seksual:

(Sumber : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2005 Jabatan Perkhidmatan Awam)

Rumusan

Adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap individu wanita untuk menjaga keselamatan maruah kehormatan diri daripada diganggu oleh lelaki yang tidak rasional iaitu lelaki yang digelar “gila seks”. Sebagai wanita, anda perlu memiliki informasi dan kemahiran bagi mencegah dan membuat tindakan susulan apabila telah diganggu lelaki seksual. Kemahiran seperti pertahanan diri dan self – esteem yang tinggi perlu dimilikioleh seorang wanita agar diri tidak diperalatakan dan dirosakkan oleh nafsu lelaki yang jahat.

Wanita tidak boleh dipersalahkan secara total jika berlakunya gangguan seksual, keadilan perlu ditegakkan dengan sebaiknya bagi mengelakkan penindasan terhadap wanita seperti di sebahagian negara di luar sana yang menyalahkan wanita secara total jika berlakunya isu serangan seksual.

Rujukan:

  1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2005 Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di tempat kerja Dalam Perkhidmatan Awam
  2. Mencari Keadilan untuk Wanita “ Kebnagkitan rakyat India Melawan Perogol “ akhbar Kosmo
  3. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia “ Gangguan Seksual Di tempat kerja “http://eprints.utm.my/1003/1/JT34E5.pdf
  4. Zakaria Ismail, Abd Malik Habib etc http://repo.uum.edu.my/449/1/Zakaria_Ismail.pdf”>http://repo.uum.edu.my/449/1/Zakaria_Ismail.pdf
  5. http://gangguanseksualditempatkerja.blogspot.com/p/punca-gangguan.html”>http://gangguanseksualditempatkerja.blogspot.com/p/punca-gangguan.html
Semakan Akhir : 15 Ogos 2017
Penulis : En. Mohd Taufiq b. Mahmud
Akreditor : Hj. Hairol Kamal b. Abd Rahman