Home > Laman Utama > Galeri Media

Galeri Media

altaltaltalt

Semua bahan multimedia adalah terbitan Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengguna boleh memuat turun bahan-bahan ini. Walau bagaimanapun, ianya tidak boleh diterbitkan semula untuk tujuan komersial. Jika bahan ini atau sebahagian daripadanya ingin diubahsuai, pengguna perlu meminta kebenaran daripada pihak Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.