Home > Writer > Sarkuna Devi

Sarkuna Devi

alt

Puan Sarkuna Devi mempunyai pengalaman kerja selama 30 tahun dan kini merupakan pesara kerajaan. Perkhidmatan beliau yang terakhir adalah di Klinikal Konsultant Jurupulih Perubatan (Anggota) di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Selangor Darul Ehsan.

Kelulusan akademik beliau adalah:

  1. Diploma In Physiotherapy – College of Physiotherapy, Malaysia 1980

  2. Graduate Certificate In Applied Science (Physiotherapy) dari University of Sydney, New South Wales Australia – 1998

Beliau adalah pakar dalam bidang ‘musculosleletal’, Orthopaedic Rehabilitation, Management of Spinal pain (Acute dan chronic), Sports dan Fitness.

Antara bidang kerja yang dilakukan oleh beliau adalah:

  1. Penceramah dan facilitator untuk kursus dalam perkhidmatan di peringkat Hospital-Hospital di Malaysia atas tajuk ‘Management of Spinal Pain/ Musculoskeletal Dysfunction/Manual therapy)

  2. Klinikal Consultant kepada semua ahli fisioterapi dan pelatih-pelatih physiotherapy di bidang ‘musculoskeletal’ dan orthopaedic rehabilitation.

  3. Ahli Jawatankuasa Teknikal Profesyen Fisioterapi – menyumbang dalam – pembentukan pelbagai ‘Care Protol’ dan borang-borang assessment fisioterapi serta ‘guidelines’.

  4. Pensyarah sambilan dan pemeriksa luar untuk pelatih-pelatih fisioterapi di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu. Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu (UKM) dan Universiti Teknologi Mara.