Home > Writer > Norrani bt. Eksan

Norrani bt. Eksan

alt

Norrani Bt. Eksan mempunyai pengalaman kerja selama 22 tahun dan merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Indiana University of Pennsylvania di USA dengan memperoleh Master of Science in Food & Nutrition dan dari University of Pittsburgh di USA dengan memperoleh Bachelor of Science in Microbiology.

Kepakaran atau bidang kerja beliau melibatkan Perundangan Makanan, Pelabelan dan  Codex.  Beliau banyak menyampaikan ceramah dalam seminar berkaitan keselamatan makan dan juga pelabelan pemakanan di peringkat nasional dan antarabangsa.  Antara pengalaman beliau adalah seperti :

  • Mengetuai Mmalaysia dalam mesyuarat Codex di Rome dan geneva pada 2009 dan 2008
  • Penceramah jemputan untuk 2nd Regulatory Summit di new Delhi ,India pada 2008
  • Penceramah jemputan untuk Seminar dan bengkel Nutrition labelling and Calim di Bangkok, Thailand, 2008
  • Penceramah jemputan untuk EU labelling Legislation di macau ,2008
  • Sebagai Team Leader untuk Chloropropanol Chemical Risk Assessment di bawah Australia-ASEAN Project 2006
  • Lead Expert di bawah EC-ASEAN Programme untuk ASEAN Common Labelling of Prepackage Food