Home > Main Page > Norlija Binti Kassim

Norlija Binti Kassim

Puan Norlija Binti Kassim merupakan Pegawai Kerja Sosial Perubatan di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru, Johor. Beliau telah berkhidmat selama 13 tahun.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Putra Malaysia dengan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia) (Hons) dan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperoleh Sarjana Kerja Sosial Perubatan.

Pengalaman kerja:

  1. Hospital Umum Sarawak
  2. Hospital Miri Sarawak
  3. Hospital Sibu Sarawak
  4. Hospital Sarikei Sarawak
  5. Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan Pahang
  6. Hospital Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur
  7. Pernah Menjalani Kursus Pendek Luar Negara, di Social Work Department, The Alfred Hospital, Melbourne, Australia

Semakan Akhir: 31 Januari 2017