Home > Writer > Mohd Hadafi bin Mohd Yasim

Mohd Hadafi bin Mohd Yasim

alt

Mohd Hadafi bin Mohd Yasim merupakan Pegawai Farmasi U41 di Pusat Informasi dan Sumber Manusia, Hospital Kuala Lumpur.

Pengalaman Kerja:

Menjawab persoalan berhubung ubat-ubatan kepada pesakit dan golongan profesional di Hospital Kuala Lumpur

Merupakan salah seorang pegawai yang menjaga Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC) yang terletak di HKL

Menyediakan bahan-bahan, artikel dan penulisan berkaitan dengan cara-cara penggunaan ubat dan info kesihatan

Ahli Jawatankuasa ICT Bahagian Perkhidmatan Farmasi yang terlibat dalam menyedia dan membangunkan platform perisian sebagai saluran penyampaian maklumat secara digital